Powrót Tabela doboru przekaźników różnicowoprądowych serii ELR

TABELA DOBORU
do pobrania (format pdf)Aby uzyskać szczegóły należy kliknąć na nazwie
>>>

Parametry techniczne
E
L
R
-
1
D
 
 
E
L
R
-
1
E
 
 
E
L
R
-
2
 
 
 
E
L
R
-
2
M
 
 
E
L
R
-
8
V
 
 
E
L
R
-
8
t
c
s
E
L
R
-
8
M
V
t
E
L
R
-
9
1
 
 
E
L
R
-
9
2
 
 
E
L
R
-
4
.
O
 
E
L
R
m
-
4
.
O
E
L
R
-
4
V
 
 
E
L
R
m
-
4
V
 
E
L
R
-
7
 
 
 
E
L
R
C
-
1
 
 
E
L
R
-
3
C
 
 
E
L
R
-
3
B
 
 
E
L
R
-
3
F
 
 
E
L
R
-
3
E
 
 
E
L
R
-
6
1
 
 
E
L
R
m
-
6
1
 
E
L
R
-
6
2
 
 
E
L
R
m
-
6
2
 
E
L
R
-
C
B
 
 
E
L
R
D
-
L
 
 
E
L
R
D
-
L
2
m
E
L
R
C
-
B
L