Powrót Analizatory wielofunkcyjne serii EMAAkcesoria Tabela doboru Oprogramowanie

Akcesoria i rozszerzenia Tabela doboru Program NRG


  Najbardziej zaawansowaną rodziną multimetrów w ofercie Contrel Elettronica jest seria analizatorów parametrów elektrycznych EMA przeznaczona do kontroli, pomiarów, rejestracji i zarządzania wszystkimi parametrami sieci energetycznej, z zaawansowanymi funkcjami gotowymi do praktycznego i prostego zastosowania.

Ich główne zalety są wyszczególnione poniżej:

Szczególnie wysokie parametry przy zachowaniu dobrej proporcji cena/jakość
Wygoda w zastosowaniach, nawet jako prostych multimetrów w skrzynkach rozdzielczych


Pomiar wartości skutecznych i duża dokładność pomiarów w klasie 0.5 dla napięć i prądów oraz w klasie 1 dla pomiarów energii, zgodnie z normą IEC 1036.
Pomiar i zarządzanie mierzonymi wielkościami, ich średnimi, maksymalnymi i minimalnymi wartościami (dotyczy wartości w okresie i absolutnych) w celu kompletnej i precyzyjnej analizy sieci energetycznej.


Dwukierunkowe (4-kwadrantowe) liczniki energii czynnej i biernej przydatne w bilansie energetycznym.
Mierniki energii z możliwością podziału na 4 przedziały czasowe w 10 programowanych okresach w celu prawidłowego zarządzania kosztami energii.
Dostęp do informacji ogólnych dotyczących konkretnego analizatora: nazwa i wersja, nr seryjny, konfiguracja wejść i wyjść, opcje, protokół komunikacyjny itp.
Pomiar prądu przewodu zerowego.


Odczyt współczynnika harmonicznych THD prądów i napięć w każdej fazie.
Analiza składowych harmonicznych dla napięć i prądów do 31 harmonicznej dla 50Hz.
Możliwość zapamiętywania wartości pomiarów, ich wartości średnich, maksymalnych i minimalnych oraz danych harmonicznych.
Wbudowany zegar i kalendarz.
Weryfikacja prawidłowości podłączenia przekładników prądowych oraz napięciowych (kolejność faz).
Zarządzanie parametrami dodatkowymi, nawet nieelektrycznymi z dodatkowych wejść, tworząc kompletny system pomiarowy.
Pełne programowanie parametrów pracy (nastawy, przekładnia prądowych i napięciowych przekładników, alarmy, histerezy, peryferia itp.)
Pełne programowanie wyjść alarmowych (selekcja parametru, opóźnienie, max/min histereza itp.)
Stan zestyków wyjściowych i wejściowych.
Protokół komunikacyjny ASCII lub Modbus-RTU.


Wizualizacja kształtu krzywej napięcia i prądu.
Przyjazne oprogramowanie "NRG" dla środowiska Windows do zarządzania z poziomu PC (do 128 węzłów sieci) przez port szeregowy.
Rejestracja i graficzna wizualizacja pomiarów z możliwością wydruku.
Możliwość uaktualniania oprogramowania za pośrednictwem połączenia z portem szeregowym. Pozwala to na uaktualnienie funkcji bez wymiany analizatora.
Możliwość wyboru wyjścia szeregowego RS485 lub RS232
Dodatkowe wyjścia szeregowe dla podłączenia lokalnej drukarki lub modemu do transmisji danych.
128Kb wewnętrznej pamięci służącej do rejestracji, z możliwością rozszerzenia aż do 1Mb.
Weryfikacja stanu pamięci wewnętrznej, ilość użytych i wolnych rejestrów.
Programowalny tryb synchronizacji analizatora.


Łatwe i intuicyjne programowanie i użycie przy pomocy przyjaznego rozwijalnego menu.
Wyjścia cyfrowe (max. 6) do: sygnalizacji alarmów (wartości max. /min. z opóźnieniem czasowym, histerezą itp.), stycznikowe i generacja impulsów przy pomiarze energii.
Wejścia cyfrowe (max. 8) dla zliczania impulsów, synchronizacji, definicji grup czasowych, połączeń z zewnętrznymi miernikami itp.
Wyjścia analogowe (max. 4 0/4÷20mA) w pełni programowalne, proporcjonalne lub odwrotnieproporcjonalne do wybranej wartości.
Czujnik wewnetrznej kompensacji temperaturowej.
Opcjonalne karty rozszerzeń pozwalające na powiększenie pamięci, uzupełnienie cyfrowych/analogowych wejść i wyjść czy dołożenie wyjścia szeregowego bez wymiany analizatora.
Różne tryby lokalnej wizualizacji parametrów za pomocą wysokiej rozdzielczości, podświetlanych wyświetlaczy graficznych LCD w róznych wymiarach, podświetlanych wyswietlaczy LCD alfanumerycznych lub dużych alfanumerycznych wyświetlaczach LED.
Obudowy do montażu zatablicowego w rozmiarach DIN 96x96mm i DIN 144x144mm lub dziewieciomodułowa do montażu na szynie DIN 35mm.
Duży stopień szczelności płaszczyzny czołowej (IP55) i zredukowana głębokość (60 mm dla modeli EMA14/14H - EMA10/10H - EMA11/11H)
Praktyczne zaciski z bezpiecznymi osłonami.


zajrzyj tutaj -> TABELA DOBORU <- zajrzyj tutaj