Powrót Karty rozszerzeń dla serii EMA 14/14H, 10/10H, 11/11H



  Karty rozszerzeń dla analizatorów typu DIN 144x144mm mogą być instalowane bezpośrednio w tylnej części miernika, przez otwarcie małej pokrywy i wstawienie ich do odpowiednich slotów, umieszczonych wewnątrz miernika. Czynność ta może być wykonana przez użytkownika bez konieczności przesyłania miernika do producenta. Pierwszy slot służy do wstawiania następujących kart: dodatkowe wejścia cyfrowe, wyjścia cyfrowe, wyjścia analogowe i wyjścia szeregowe, podczas gdy drugi przeznaczony jest do wstawienia dodatkowej karty pamięci. Miernik automatycznie rozpoznaje dokonaną modyfikację i wstawienie opcjonalnej karty. Dostepne są nastepujące karty funkcjonalne:

Karta plug-in MEM 1 dla rozszerzenia istniejącej pamięci wewętrznej do 1 Mb dla rejestracji zdarzeń (wartości chwilowych, wartości średnich, wartości maksymalnych i minimalnych, alarmów, itp.)
 


Karta plug-in 2AO, z dwoma izolowanymi galwanicznie wyjściami analogowymi 0÷20mA lub 4÷20mA (wybór odpowiedniego trybu pracy jest programowalny w menu miernika), przystosowana do podłączania do innych urzadzeń peryferyjnych jak amperomierze, rejestratory, zdalne wskaźniki itp. Dowolny parametr, który został zmierzony przez miernik może zostać przypisany do wyjść analogowych.
 


Karta plug-in 4AO, z 4 izolowanymi galwanicznie wyjściami analogowymi 0÷20mA lub 4÷20mA (wybór odpowiedniego trybu jest programowalny w menu miernika), Dowolny parametr, który został zmierzony przez miernik może zostać przypisany do wyjść analogowych.
 


Karta plug-in 2DI+2DO z dodatkowymi 2 cyfrowymi wejściami i 2 cyfrowymi wyjściami, do tych już dostepnych w standardzie, pozwalająca uzyskać 4 cyfrowe wejścia i 4 cyfrowe wyjścia. Wejścia mogą być wykorzystane do zewnętrznej synchronizacji lub odczytywania impulsów/stanów. Wyjścia mogą być wykorzystane do emitowania impulsów dla zewnętrznych liczników energii (czynnej lub biernej) lub dla alarmów, jakie mogą być przypisane różnym parametrom (wartościom maksymalnym, minimalnym, maksymalnym uśrednionym, składnikom harmonicznych, itp.,) dla odłączania obciążeń, itp.


 


Karta plug-in 4DO z dodatkowymi 4 wyjściami cyfrowymi, do tych 2, już dostępnych w standardzie, pozwalająca uzyskać 6 wyjść cyfrowych, do wykorzystania dla generacji impulsów pomiaru energii (czynnej lub biernej) lub dla alarmów, jakie mogą być przypisane różnym parametrom (wartościom maksymalnym, minimalnym, maksymalnym wartościom średnim, histerezie, składnikom harmonicznych, itp.)
 


Karta plug-in 6DI z dodatkowymi 6 cyfrowymi wejściami, do tych 2, już dostępnych w standardzie, dając w rezultacie 8 wejść cyfrowych, które mogą być wykorzystane dla zewnętrznej synchronizacji lub akwizycji impulsu/statusu.
 


Karta plug-in RS232/485 z dodatkowym portem szeregowym RS232/485, w stosunku do dostępnego w standardzie, programowalna z MENU miernika, która może być wykorzystana do podłączenia lokalnej drukarki, modemu, itp.