Powrót Karty rozszerzeń dla serii EMA 96/96H, 90/90H, D9/D9H  Karty rozszerzeń dla analizatorów DIN 96x96mm i montowanych na szynę DIN, muszą być instalowane w miernikach w siedzibie producenta, stąd powinny być żądane przy składaniu zamówienia, albo miernik powinien zostać przesłany do producenta celem dokonania modyfikacji. Dostepne są następujące opcjonalne karty: odnoszace się do wejść cyfrowych, wyjść cyfrowych i dodatkowej pamięci. Opisane są poniżej wraz z ich odpowiednimi funkcjami:

Karta plug-in MEM 1 dla rozszerzenia istniejącej pamięci wewętrznej do 1 Mb dla rejestracji zdarzeń (wartości chwilowych, wartości średnich, wartości maksymalnych i minimalnych, alarmów, itp.)
 


Karta plug-in 1AO, (wyłącznie dla EMA-90/90H i EMA96/96H) z 1 galwanicznie izolowanym wyjściem analogowym 0÷20mA lub 4÷20mA (selekcja każdego z trybów jest dokonywana w menu miernika), dla podłączania innych elementów peryferyjnych, jak amperomierze, rejestratory, zdalne wskaźniki, itp. Dowolny z parametrów mierzonych przez miernik może być przyporządkowany do wyjścia analogowego.
 


Karta pug-in 2DO/R (wyłącznie dla EMA-90/90H i EMA96/96H) z dodatkowymi 2 przekaźnikowymi wyjściami cyfrowymi (250V/5A) do tych 2, już dostępnych w standardzie, wykorzystywana dla emisji impulsów pomiaru energii (czynnej i biernej), alarmów które mogą być przypisane do dowolnego parametru (maksimum, minimum, max. wartości średnie, składowe harmoniczne itp.)
 


Karta plug-in 4DI z dodatkowymi 4 wejściami cyfrowymi, wobec 2, już dostępnych w standardzie, dając w efekcie 6 wejść cyfrowych, wykorzystywanych dla zewnętrznej synchronizacji lub dla akwizycji impulsu/statusu.
 


Karta plug-in S232/485 z dodatkowym portem RS232/485, w stosunku do już istniejącego, dostarczanego w standardzie, dla programowania MENU miernika, która może być używana do podłączania lokalnej drukarki, modemu, itp.